Hoe ga je de confrontatie aan? Op de werkvloer loopt het namelijk niet altijd even lekker. Er zijn vast situaties waarin je je stoort aan het gedrag van een collega. Je weet dat je er iets van moet zeggen om jullie samenwerking te verbeteren en jouw frustratie in toom te houden. Maar hoe kun je de confrontatie aangaan op een manier die prettig en effectief is? Deze 6 gesprekstechnieken worden door professionals gebruikt om dát te bereiken. 

Inhoudsopgave:

Wat is een confrontatie? Stel je voor: je zit in een wekelijkse meeting met een paar collega’s om de voortgang van jullie project te bespreken. Bijna iedereen heeft zich goed voorbereidt door uitgebreide input aan te leveren. Maar bij elke bespreking is er één collega die dat niet heeft gedaan. Elke keer komt hij onvoorbereid naar de projectmeeting en staat hij bij de rondvraag met zijn mond vol tanden. Dat helpt niet mee met het project en om eerlijk te zijn irriteert het jou ook mateloos. 

Hoe ga je om met een conflict met je collega?

Er zit maar één ding op: je collega aanspreken op zijn gedrag. Conflictvermijdend gedrag (dan maar je collega negeren of proberen je frustratie weg te stoppen) brengt je geen steek verder. De confrontatie aangaan wél! 

Overigens klinkt het woord ‘confrontatie’ een stuk – ehm – confronterender dan het is. Zie het niet als een heftig conflict waarin je de ander eens flink gaat zeggen waar het op staat. Een welles-nietes-spelletje wordt het niet als je het goed aanpakt. 

Waarom confronteren? Zie de confrontatie als een constructieve manier om de ander te motiveren zijn gedrag te veranderen. 

Als je de volgende 6 stappen volgt, weet je zeker dat je het constructief aanpakt.

man die in gesprek zit met iemand andersConfrontatie aangaan: respectvol confronteren in 6 stappen

Je hebt de beslissing gemaakt: je gaat iemand confronteren. Je collega bijvoorbeeld, of je leidinggevende. Maar, je steekt natuurlijk niet zomaar van wal. Jij wilt constructief confronteren, werkelijk een gedragsverandering laten plaatsvinden. Hoe doe je dat? Wat is confronterende gespreksvoering? Hoe ga je een confrontatie aan?

1. Speel in op de doelen van de ander

Confrontatie vermijden? Nope! Door de confrontatie aan te gaan, wil je een verandering bij de ander bereiken. Je wilt diegene dus motiveren om zijn gedrag aan te passen. Dat begint met inspelen op het ‘waarom’ van die verandering.

Onderzoekers Miller en Rodnick schreven over dat onderwerp het boek ‘Motiverende gespreksvoering – Mensen helpen veranderen’. Zij kwamen tot de belangrijke conclusie dat motiveren begint bij het verschil benoemen tussen het huidige gedrag en de doelen van de ander. 

Focus je tijdens het gesprek op die mogelijke oplossing, en leg daar de nadruk op in plaats van op jouw irritaties en verwijten. Vaak zorgt dat ervoor dat je constructief blijft, waardoor de ander ook meer openstaat voor wat jij te zeggen hebt. Win-win! 

Betrokken confronteren voorbeeld 

“Je gaf laatst aan dat je een belangrijke rol in dit project wilt spelen. Het valt me op dat je vandaag en vorige week geen input hebt geleverd voor het project. Om je doel te bereiken, raad ik je aan om voortaan wel van tevoren jouw input aan ons te sturen.”

2. Gebruik motiverende gespreksvoering voor de confrontatie aangaan

De methode van motiverende gespreksvoering benoemden we net al kort. Het is een gesprekstechniek die vooral zorgprofessionals (onder andere in de verslavingszorg) gebruiken om veranderingen teweeg te brengen. Maar niet alleen in de zorg werkt deze techniek goed. Ook in een gesprek met je collega’s kun je er je voordeel mee doen. 

Zo werkt het goed om verandertaal uit te lokken bij de ander (doen psychiaters ook – met succes!). Het idee daarbij is dat je niet focust op wat er verkeerd gaat. Daar kan de ander namelijk met argumenten tegenin gaan, met een pingpongeffect (welles/nietes) tot gevolg. 

Door verandertaal te gebruiken, richt je je meer op de verandering die je bij de ander wilt bereiken. Of beter nog: je laat de ander zinnen gebruiken die hem uitnodigen om daadwerkelijk te veranderen. En die ervoor zorgen dat de ander de verandering ook echt belangrijk vindt.

Je stelt bijvoorbeeld open vragen waarmee je de ander triggert om na te denken over een verandering: 

Confronterende vragen

“Hoe zou jij dit liever zien?”
“Wat zou er anders zijn als…”

Hierdoor komt de oplossing en de wil om te veranderen niet zozeer uit jouw mond, maar uit die van de persoon zelf. Werkt veel beter!

man die iets aan een vrouw uitlegd3. Blijf rustig en toon empathie

Laat je er niet toe verleiden om te gaan schreeuwen of felle verwijten te maken. Met een vijandige houding lok je alleen maar vijandigheid uit bij de ander. Houd dus een rustige en vriendelijke toon aan. Zelfs als de ander wel zijn stem verheft.

Probeer je ook in te leven in de ander. Empathie tonen dus. Je hoeft niet te voelen wat de ander voelt, maar probeer wel de ander te begrijpen. Het is bewezen dat je daarmee meer bereikt. Deze tips voor empathie kunnen je hierbij helpen.

Handig voor het tonen van empathie zijn zinnen als:

“Ik snap dat je…”
“Ik begrijp dat je…”
“Ik zie dat het je raakt.”

4. Kom snel tot de kern

Wees krachtig in je boodschap en draai niet om de hete brei heen. Twijfeltaal kun je beter vermijden. Dat komt – je raadt het al – te twijfelachtig over. Vermijd dus zinnen als:

“Ik denk niet dat dat handig is.”
“Misschien kunnen we X eens proberen.”
“Ik weet het ook niet zeker maar.”
“Doe ermee wat je wilt.”

Die maken van jouw feedback een subtiele suggestie, terwijl je juist wilt dat de ander daadwerkelijk iets verandert. 

Er zit dus niets anders op dan tot de kern komen en zo krachtiger uit de hoek komen. Beter communiceren op de werkvloer gaat soms over niets meer of minder dan een paar kleine veranderingen in je taalgebruik doorvoeren. 

Ideetje misschien. Doe ermee wat je wilt.

Bonustip

Stop met het sandwichen van je feedback. Het helpt niet om je negatieve boodschap tijdens een confrontatie tussen allerlei positieve boodschappen te sandwichen. Je complimenten worden er niet meer oprecht van en je negatieve boodschap komt er ook niet bepaald krachtiger door over. Gooi de sandwichmethode dus in de prullenbak (je sandwiches liever niet!) en kom voortaan direct tot je kernboodschap. De beste confronteren gesprekstechniek!

5. Geef goede feedback volgens de 4 G’s

De sandwichmethode is geen succes, maar het 4 G’s feedback-model is wél een handige methode om je feedback krachtig over te brengen. In de video hieronder vertellen we je precies hoe deze methode werkt. 

Kort samengevat: je bouwt je feedback op aan de hand van 4 G’s (Gedrag, Gevoel, Gevolg en Gewenst gedrag). Daarmee kun je met weinig woorden overbrengen wat je wilt zeggen. En dat op een constructieve manier. Zonder verwijten, met een heldere oplossing. 

In het voorbeeld van je onvoorbereide collega ziet dat er als volgt uit:

 1. Feitelijk gedrag benoemen: “Ik merk dat je de afgelopen 3 meetings van tevoren geen input had aangeleverd om tijdens de meeting mee aan de slag te gaan.”
 2. Gevoel daarbij benadrukken: “Dat stoort me tijdens onze besprekingen.”
 3. Gevolg van het gedrag aankaarten: “Doordat je geen input aanlevert, kunnen we niet alles uit onze meeting halen en komt jouw feedback niet goed uit de verf.”
 4. Gewenst gedrag benoemen: “Laten we afspreken dat je voor de volgende meeting uiterlijk een dag van tevoren je input aanlevert, zodat we daar tijdens de bespreking mee aan de slag kunnen.”

6. Stimuleer reflectie

Tijdens een goed gesprek ben jij niet de enige die aan het woord is. Ook je collega mag de ruimte krijgen om te reageren. Graag zelfs. 

Vragen stellen is daarbij heel belangrijk. Vooral “Waarom?”-vragen doen het goed. Daarmee laat je de ander reflecteren op zijn eigen gedrag. Dat helpt beter dan dat jij vooral vertelt wat de ander niet goed zou doen. Schiet ook niet in de verdediging als de ander het niet met je eens is. Tast liever af waarom je collega een ander standpunt heeft dan jij. 

Hierbij helpt het om niet alleen actief te luisteren, maar ook reflectief te luisteren. Neem dus de tijd om te begrijpen wat je collega bedoelt. Merk je dat de ander misschien niet alles vertelt? Stel dan geen vragen, maar leg statements voor die je baseert op wat de ander zegt. Bijvoorbeeld: “Je geeft aan dat je je input niet kunt aanleveren omdat de meeting op de ochtend na je vrije dag plaatsvindt.” Daarmee lok je de ander uit om daar weer op te reageren. 

Meer in het algemeen is het belangrijk om in contact te blijven met je collega. Vraag ook wat dit gesprek met hem doet en informeer naar zijn ideeën over oplossingen. Samen tot een oplossing komen is constructiever dan alleen zelf suggesties aandragen.

Meer leren over succesvolle confrontaties? Volg een cursus gesprekstechnieken

De confrontatie aangaan is dus belangrijk. Denk jij nu “Best een interessant onderwerp, confrontaties aangaan!”? Leuk, dat vinden wij nou ook. Daarom hebben wij van constructieve confrontaties een belangrijk onderdeel gemaakt in onze training gesprekstechnieken. 

In onze (online) cursus gesprekstechnieken  leer je in 8 uur hoe jij een constructieve en prettige gesprekspartner wordt. Op het werk, maar ook in welke andere situatie dan ook. In confrontaties, in functioneringsgesprekken en eigenlijk gewoon in elk mogelijke gesprek. Dág ‘confrontatie angst’, hallo ‘gezonde communicatie’!

Meer weten over confrontaties aangaan of confrontatie vermijdend gedrag?

2 vrouwen die in een gesprek met elkaar zijnMensen vroegen ook | Veelgestelde vragen over confrontatie aangaan

 • Wat is de definitie van ‘een confrontatie aangaan’?

  Confrontatie aangaan betekenis:

  Confronteren in een zin: als je de confrontatie aangaat, betekent dit dat je een situatie aangaat of bespreekt waarin je misschien wat spanning of conflict kunt verwachten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je het niet eens bent met iemand anders, of wanneer je een probleem wilt oplossen dat je samen met iemand anders hebt.

 • Waarom confrontaties aangaan?

  Het aangaan van een confrontatie kan eng zijn, maar het kan ook erg nuttig zijn. Het kan ervoor zorgen dat je je eigen standpunten beter begrijpt, en het kan ook leiden tot het vinden van een oplossing voor het probleem dat je hebt.

  Natuurlijk betekent het aangaan van een confrontatie niet dat je agressief of onbeschoft hoeft te zijn. In plaats daarvan gaat het erom dat je op een respectvolle en constructieve manier je mening geeft en probeert samen te werken om tot een oplossing te komen.

  Dus, als je merkt dat je in een situatie bent waarin je een confrontatie moet aangaan, wees dan niet bang om jezelf uit te spreken en samen te werken om een oplossing te vinden. Het kan misschien eng zijn, maar het kan ook heel bevrijd

 • Wat is een confronteren synoniem?

  Het werkwoord “confronteren” betekent dat je iemand met iets moeilijks of ongemakkelijks confronteert. Dit kan bijvoorbeeld zijn om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag, om iemand te laten zien wat de gevolgen zijn van zijn of haar acties, of om een probleem op te lossen.

  Een synoniem voor “confronteren” is “aanpakken“. Dit impliceert dat je een probleem of situatie serieus aanpakt en niet uit de weg gaat.

  Een ander synoniem is “geconfronteerd worden met“. Dit impliceert dat je zelf geconfronteerd wordt met iets moeilijks of ongemakkelijks, bijvoorbeeld met de gevolgen van je eigen gedrag of met een moeilijke situatie waarin je terecht bent gekomen.

 • Wat is het tegenovergestelde van confronteren?

  Het tegenovergestelde van confronteren zou kunnen zijn om te vermijden of te ontwijken — conflictvermijdend gedrag of conflicten uit de weg gaan. Laten we een voorbeeld geven van ​​conflicten uit de weg gaan:

  Stel je voor dat je in een situatie zit waarin iemand je irriteert of je iets doet waar je het niet mee eens bent. Als je ervoor kiest om te confronteren, spreek je die persoon direct aan en deel je je gedachten en gevoelens met hen. In plaats van iemand confronteren met zijn gedrag, kies je ervoor om de situatie te ontwijken, zou je die persoon kunnen negeren of zelfs helemaal uit de weg gaan om de confrontatie te vermijden.

  Natuurlijk zijn er ook andere manieren om met situaties om te gaan, zoals compromissen sluiten of samenwerken om tot een oplossing te komen. Het belangrijkste is dat je je comfortabel voelt bij de keuze die je maakt en dat het een gezonde manier is om de situatie op te lossen. Het liefste geef je altijd je eigen grenzen aan en spreek jij je uit wanneer je merkt dat iemand hier overheen dreigt te gaan.

  Vergeet niet om altijd vriendelijk en respectvol te blijven, zelfs als je het niet eens bent met de persoon met wie je te maken hebt.

 • Confrontatie met jezelf aangaan, kan dat?

  Het aangaan van een confrontatie met jezelf kan een uitdagend maar waardevol proces zijn. Het betekent dat je eerlijk naar jezelf kijkt en bereid bent om moeilijke vragen te stellen en antwoorden te vinden.

  Een confrontatie met jezelf kan verschillende vormen aannemen, zoals het onderzoeken van je overtuigingen, waarden en gedragingen. Het kan ook betrekking hebben op het omgaan met emoties zoals angst, schaamte en schuld.

  Het is belangrijk om tijd en ruimte te nemen voor zelfreflectie en om open te staan voor nieuwe inzichten over jezelf. Het kan helpen om steun te zoeken bij een therapeut, coach of mentor, die je kan begeleiden tijdens dit proces.

  Door een confrontatie met jezelf aan te gaan, kun je groeien als persoon en meer in contact komen met je ware zelf. Het kan leiden tot meer zelfacceptatie, zelfvertrouwen en een betere relatie met anderen. Hier meer over weten? Check deze artikelen eens:

 • De confrontatie aangaan engels

  “De confrontatie aangaan” kan in het Engels worden vertaald als “to confront”.

Dagelijks handige inzichten? Volg ons op social media!

Volg ons onder andere op Instagram of Pinterest. Daar krijg je niet alleen handvatten op het gebied van communicatie, je ontvangt ook de slimme tips waarmee je jouw timemanagement skills een boost geeft. De laatste artikelen netjes en overzichtelijk in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Leer je liever lezend, lees dan ons boek Elke Dag om 15.00 Uur Klaar. Maak kennis met de beste inzichten uit onze trainingen en leer slimmer werken in plaats van harder. 

Wie zijn wij? | Cursus Gesprekstechnieken

Tijdwinst.com is een trainingsbureau dat zich specialiseert in slimmer (samen)werken. We bieden door het hele land diverse (online) trainingen aan, variërend van timemanagement, assertiviteit, gesprekstechnieken tot aan snellezen. Nieuwsgierig? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website of blogs, en schrijf je in voor één van onze (digitale) trainingen.

 1. 1-daagse training Time Management | Blog
 2. 1-daagse training Assertiviteit | Blog
 3. 1-daagse training Gesprekstechnieken | Blog
 4. 1-daagse training Feedback Geven | Blog
 5. 1-daagse training Snellezen, Mindmapping en Geheugentechnieken | Blog
 6. 1-daagse training Effectief Thuiswerken voor Teams | Blog