Dat je lijdt onder hoge werkdruk krijg je zelfs joúw baas aan het verstand gepeuterd. Een slimme 3-stappen-tactiek maakt een gesprek hierover makkelijk én voorkomt dat je je over de kop werkt. Burn outs hebben we al genoeg. Aanpakken, dus!

Wat is werkdruk?

Werkdruk is een begrip dat we vaak horen. Kenniswerkers lijken het drukker te krijgen, houden tal van balletjes in de lucht en staan voortdurend aan. Maar wat betekent werkdruk nou eigenlijk en wat is het verschil tussen gezonde werkdruk en een te hoge werkdruk?

Onder ‘werkdruk’ verstaan we druk die wordt ervaren bij het uitvoeren van werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Een beetje werkdruk kan goed zijn: het stimuleert en motiveert je en kan zelfs je concentratie en productiviteit verhogen. 

Wanneer de druk echter te hoog wordt – je kunt niet voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld je baas, mist telkens deadlines of loopt achter de feiten aan – dan spreken we over een te hoge werkdruk. De belasting is dan hoger dan jouw draagkracht.

Dit komt bij iedereen weleens voor. Maar! Wanneer je gedurende een lange tijd of periode teveel werkdruk ervaart, dan kan dit grote invloed hebben op je fysieke en mentale gezondheid: je loopt risico op het ervaren van stress, overspannenheid en op den duur zelfs op een burn-out. 

hoge werkdruk

De oorzaken van werkdruk: belasting versus draagkracht

Een te hoge werkdruk kan door tal van factoren ontstaan. Zo kan het zijn dat je te veel werk binnen een bepaalde tijd moet afronden of dat je te maken hebt met onrealistische deadlines. Ook kan het voorkomen dat je niet goed weet wat er van je wordt verwacht of dat je geen controle over je werkzaamheden of planning hebt. Dit kan allemaal leiden tot het ervaren van werkdruk.

Signalen hoge werkdruk: veelvoorkomende oorzaken van werkdruk

 • Hoge of onrealistische werkeisen;
 • Onduidelijke taken en verantwoordelijkheden;
 • Te weinig controle of inspraak over het werk;
 • Slechte werkomstandigheden;
 • Te weinig ondersteuning van collega’s of leidinggevenden;
 • Ongezonde werkcultuur;
 • Gebrek aan plannen en organiseren;
 • Onvoldoende kennis of vaardigheid in het werk;
 • Persoonlijke factoren die doorsijpelen naar het werk;
 • Afleiding en onderbrekingen;
 • Gebrek aan feedback;
 • Slecht verwachtingsmanagement;
 • Gebrek aan balans;

In principe kunnen we bovenstaande lijst splitsen: zo heb je aan de ene kant de externe factoren die zorgen voor een hoge werkdruk en aan de andere kant interne factoren – ‘belasting’ en ‘draagkracht’ noemen we dit ook wel. Deze bepalen hoe gevoelig jij bent voor werkdruk. Beter gezegd ‘hoeveel’ jij aankunt.

Kijk mee:

Externe oorzaken voor werkdruk: belasting

Hierbij kun je denken aan de hoeveelheid werk waarmee je opgezadeld wordt, maar ook de moeilijkheidsgraad ervan of de verwachtingen die er worden gesteld. Of denk aan de bedrijfscultuur of het gebrek aan feedback. Het zijn dingen van buitenaf. Dingen die zich in jouw privé-leven afspelen, zoals een verhuizing, scheiding of een sterfgeval, kunnen hier ook onder vallen. Ook deze zaken verzwaren jouw last en kunnen voor een hoge werkdruk zorgen.

Zie belasting als een hoop stenen die jij moet dragen. Des te zwaarder de lading, des te meer moeite het jou kost.

Interne oorzaken voor werkdruk: draagkracht

Dan hebben we draagkracht. Dit gaat over jou: wie ben jij als persoon en hoe veerkrachtig ben je? Jouw opleiding, werkervaring, capaciteiten, vaardigheden en je algehele conditie en mindset spelen hierbij een belangrijke rol. Ze bepalen hoe zeer jij in staat bent om het gevraagde werktempo en de werkhoeveelheid binnen een beschikbare tijd te leveren. De werkdruk zal aanzienlijk oplopen wanneer de taak, functie of baan iemands capaciteiten overstijgen. 

Je kunt je voorstellen dat iemand die net in dienst is en weinig werkervaring heeft sneller gebukt gaat onder werkstress dan wanneer een doorgewinterde collega te maken krijgt met dezelfde opdracht. En denk aan de vaardigheid om goed te plannen en te organiseren: wanneer je daar moeite mee hebt, ervaar je sneller werkdruk dan een collega wiens takenlijstje altijd up to date is.

Zie draagkracht als fitheid: ben jij fysiek en mentaal capabel genoeg om die lading stenen te dragen?

Wanneer deze twee factoren in het geding komen – jouw belasting is te groot voor jouw draagkracht – dan ervaar je werkdruk. Je merkt dan de volgende klachten, symptomen of signalen:

hoge werkdruk

Wat zijn symptomen van werkdruk? Te hoge werkdruk gevolgen en kenmerken

Wat als de werkdruk te hoog is, wat merk je dan?

Lichamelijke klachten hoge werkdruk

Als je last hebt van een te hoge werkdruk, kun je bijvoorbeeld last krijgen van hoofdpijn, spierpijn, nek– en rugpijn, vermoeidheid, en een verminderd immuunsysteem. Je kunt ook last krijgen van slaapproblemen, wat kan leiden tot vermoeidheid en prikkelbaarheid gedurende de dag. Dit kan allemaal erg vervelend zijn en kan uiteindelijk zelfs leiden tot burn-out.

Psychische klachten hoge werkdruk

Maar ook op psychisch vlak zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat je last hebt van een te hoge werkdruk. Je kunt bijvoorbeeld prikkelbaar, angstig, of depressief worden. Je kunt last krijgen van concentratieproblemen, verminderde motivatie, en een verminderd zelfvertrouwen. Dit kan weer leiden tot fouten op het werk, wat de werkdruk alleen maar verder verhoogt.

Productiviteitsproblemen bij hoge werkdruk

Ook op productiviteitsniveau zul je wellicht veranderingen opmerken: je voelt je telkens overweldigd en merkt dat je productiviteit afneemt. Misschien stel je taken zelfs uit omdat je er met geen mogelijk aan toekomt, uitstelgedrag. Je mist deadlines, bent minder nauwkeurig en maakt zelfs fouten. Ook overweeg je regelmatig om je ziek te melden, puur zodat je even tijd kunt nemen om te ontspannen te herstellen. Qua motivatie loopt het ook niet lekker: je ervaart minder enthousiasme in je werk, bent minder betrokken en hebt het gevoel dat je inspanningen niet worden gewaardeerd

We hebben allemaal weleens last van één of meer van de bovengenoemde symptomen of klachten. Maar dat betekent niet meteen dat je daadwerkelijk een te hoge werkdruk ervaart. Misschien denk je dat maar, vanwege een tijdelijk lagere draagkracht. Als je echter merkt dat de klachten niet afnemen of zelfs erger worden en je al een tijdje last hebt van deze signalen, dan is het tijd om aan de bel te trekken. Waarschijnlijk heb je dan wél te maken met een flinke dosis werkstress. En daar wil je iets aan doen.

Onderstaande tips helpen je het drukteprobleem aan te kaarten. Check ook deze video waarin Björn je meer over werkdruk vertelt.

Vóór je het gesprek aangaat, eerst dit in je oren knopen: jij bent niet het probleem

Hoe vertel je je baas (degene die er wat aan kan doen) dat je lijdt onder een te hoge werkdruk? Dat je het op deze manier écht niet meer rond krijgt? Dat je jezelf gaat overwerken als je dit nog even doorzet? Dat je het simpelweg niet geregeld krijgt in de uren die je ervoor hebt.

Da’s een lastige, lijkt het. Je baas gaat er namelijk, naar alle waarschijnlijkheid, van uit dat jij je werk gewoon doet. Net als elke andere werknemer. Je krijgt opdrachten, je krijgt projecten, je krijgt losse taken – en die voer je uit. Zo werkt het. Kun je daar wel onderuit? En kom je dan niet over als een enorme faler? Als iemand die het niet lukt, terwijl er zoveel anderen lijken te zijn die het wel lukt. Dan is er toch iets mis met jou?

Het antwoord is: nee. Er is niks mis met jou. Maar dat je dat gevoel krijgt, da’s logisch, zegt werkcoach en auteur van het boek ‘Never Check E-mail in the Morning’ (goede titel):

“Diep in je buik heb je dat gevoel dat als jij de hoge werkdruk niet aankan, er iemand anders is die dat wel kan; je voelt je overbodig. Ten tweede heb je de natuurlijke neiging om te denken ‘Ik werk niet hard genoeg, ben niet slim genoeg of niet efficiënt genoeg. Ik zou dit eigenlijk gewoon aan moeten kunnen’. Dus lijd je in stilte.”

Dat lijden onder hoge werkdruk is echter nergens voor nodig. Het is namelijk een fantastische kans om het je baas te vertellen. Klinkt contra-intuïtief, maar het klopt wel. Wanneer je niet tegen je baas vertelt dat je meer werk hebt dan je aankan, loopt het gegarandeerd in de soep. Je gaat gehaast werken, fouten maken, slechte kwaliteit leveren, commentaar krijgen, het vertrouwen in je capaciteiten krimpt en voor je het weet begint je baas te twijfelen of jij nog wel geschikt bent voor je functie en voor de organisatie.

Liane Davey, auteur van het boek ‘You First’ over slim teamwork, is het daarmee eens:

“Je doet bij een hoge werkdruk juist extra je best, omdat je ambitieus bent en je wil dat je baas onder de indruk van je is. Maar wanneer je niet levert wat je beloofd hebt – of gehaast werk van slechte kwaliteit levert – laat dat juist zien dat je niet erg capabel en betrouwbaar bent.”

Nee zeggen tegen hoge werkdruk is daarom het tegenovergestelde van falen. Het is voorkomen dat je faalt.

we herhalen dat nog even, voor de zekerheid:

Nee zeggen tegen hoge werkdruk is het tegenovergestelde van falen. Het is voorkomen dat je faalt.

Bovendien laat nee zeggen tegen – of een gesprek aangaan over – je hoge werkdruk zien dat je je verantwoordelijkheden neemt in de kwaliteit van je werk. Jij overziet dat je schema de hoeveelheid werk niet aankan, en neemt zelf het initiatief om dat probleem op te lossen – en te voorkomen dat het een debacle wordt.

Davey:

“Werkgevers willen dat hun werknemers het zeggen wanneer er iets aan de hand is dat hen beperkt in hun prestaties. Het is het meest verantwoordelijke wat je kunt doen voor de organisatie. Wanneer het werk je over de kop groeit en je niet kunt afmaken wat je beloofd hebt dat je zou doen, laat je je organisatie en je team in de steek.”

De boodschap moge helder zijn: zeg het wanneer je prestaties lijden en/of je persoonlijk lijdt onder een te hoge werkdruk. Start dat gesprek met je baas. En wees niet bang: dat hoeft helemaal geen vervelend gesprek te zijn. Het kan juist heel prettig zijn en je doen groeien in aanzien bij je leidinggevende.

Mits je het goed doet. Hoe je dat doet? Met deze 3 heldere stappen.

hoge werkdruk

Hoe ga ik om met een te hoge werkdruk? In 3 stappen het drukteprobleem bespreken

Je bent zover. Je beseft dat het zo echt niet langer kan. Als je nog even doorgaat onder deze hoge werkdruk dan bezwijk jij of bezwijkt je werk er onder. Of allebei, nog aannemelijker. De enige oplossing hiervoor is uiteindelijk om het bespreekbaar te maken met je leidinggevende. Hij of zij is degene die iets kan veranderen aan het aantal projecten waar je aan deelneemt, het aantal taken dat bij jouw functie ligt of het aantal klanten of cases dat je beheert. Je leidinggevende is degene die je probleem voor je kan oplossen, maar dan moet jij wel met een goed verhaal komen. En een kopje koffie, misschien.

Hoe je het gesprek vervolgens insteekt, in 3 opeenvolgende stappen:

1. Benadruk de bedrijfsvisie

Open het gesprek, zodra je aan het woord bent en je hoge werkdruk bespreekbaar gaat maken, met de bedrijfsfilosofie. Geen heel betoog over missies en visies, maar een nadruk op het gedeelte dat niet strookt met een hoge werkdruk. De organisatie wil bijvoorbeeld diensten of producten van een zo hoog mogelijke kwaliteit afleveren. (Dat gaat niet lukken met je aanhoudende hoge werkdruk). Of de organisatie beoogt een optimale efficiëntie in de werkwijze van de werknemers. (Jouw werkdruk is al lang boven de efficiëntie-barometer uit gestegen.) Benadruk jouw wetenschap en erkenning van deze kernwaarden van de organisatie.

Dus niet: “Help, de werkdruk is te hoog!”

Bijvoorbeeld:

“Ik weet dat we bij staan voor een constant niveau van kwaliteitsproducten. Niets minder dan het beste. En daar sta ik vierkant achter…”

2. Benadruk het drukteprobleem

Leg uit dat jouw torenhoge werkdruk die visie in de weg zit. Je kán niet constant perfect werk afleveren, wanneer je dat altijd maar gehaast moet produceren. Haast en drukte staan garant voor minder output en minstens een paar fouten.

Bijvoorbeeld:

“…Nu merk ik de laatste weken dat mijn agenda zo vol zit en de werkdruk daardoor zo hoog is – dat ik die kwaliteit die we met z’n allen nastreven onmogelijk nog kan garanderen. De filosofie is eerder ‘als het maar af is’ dan ‘als het maar goed is’. Dat levert werk op van minderwaardige kwaliteit dan waar we voor staan bij . Dat zit me niet lekker…”

– En dan kom je bij de laatste stap terecht. Eentje die je baas nóg meer laat zien dat jij niet alleen werkt met inzicht, maar ook met een oplossingsgerichte visie. En een sterk eigen verantwoordelijkheidsgevoel.

3. Kom met de oplossing(en)!

Je komt met (suggesties voor) oplossingen. “Ga nooit naar je baas met een probleem, tenzij je ook een oplossing hebt”, is het letterlijke advies van Morgenstern. “Het bevestigt je identiteit als de verantwoordelijke werknemer die begaan is met het succes van de organisatie.”

Bijvoorbeeld:

“…Om dat probleem op te lossen en mijn werkdruk te verlagen, denk ik dat het slim is om vanaf nu elk kwartaal uit te voeren in plaats van elke maand.”

“…Om dat probleem op te lossen en mijn werkdruk te verlagen, zouden we voor een tijdelijke kracht kunnen inhuren.”

“… Om dat probleem op te lossen en mijn werkdruk te verlagen, schakel ik graag de hulp in van een collega om tevreden te houden.”

Zo toon je inzicht omtrent het pijnpunt én laat je zien dat je ook verder hebt gedacht. Met je suggesties voor oplossingen, help je je leidinggevende ondertussen in de juiste richting om ook echt samen tot een oplossing te komen. Anders blijft het probleem mogelijk liggen of komt de kwestie überhaupt niet meer ter tafel. Je zet zo meteen door tot actie.

Ga er niet vanzelfsprekend van uit dat je baas meteen met jouw oplossing akkoord zal gaan. De kans is echter groot dat hij of zij in elk geval in die richting gaat verder denken. Dankzij jouw voorzet.

Bonustip: plan aan het einde van jullie gesprek gelijk een nieuw gesprek waarin jullie samen verder kijken naar concrete oplossingen én geef aan dat je in de tussentijd graag meedenkt over oplossingen indien dat helpt.

Direct ‘nee’ zeggen tegen hoge werkdruk

Hoe omgaan met hoge werkdruk in de toekomst? Komt je baas met een nieuw project, bovenop je nu al volle agenda? Voorkom ter plekke een nog hogere werkdruk, als je twijfelt of je dit er wel bij kan hebben. Je roept niet meteen keihard “NEE!”, maar pakt het aan op de 3-stappen manier:

“Vaak delen bazen werk uit zonder een enkel idee te hebben over hoeveel tijd een taak de werknemer gaat kosten”, verklaart Liane Davey. “Je reageert dan door uit te leggen welke prioriteiten je nu al op je bordje hebt en vervolgens aan je baas te vragen welke taken de hoogste prioriteit hebben, omdat je ze niet allemaal tegelijk kunt doen.”

Of zeg, als je niet meteen zo inhoudelijk over je agenda kunt reageren omdat je nog geen goed overzicht hebt (wat je overigens vlot leert creëren in een moderne cursus time management):

“Laat me even precies weten wat je van me verwacht in dit project en dan zoek ik even uit wat ik kan doen, naast de andere projecten waar ik al mee bezig ben. Is het goed als ik er morgen dan op terugkom?”

Zie je dat? Je geeft meteen inzicht, detecteert het probleem en stelt een oplossing voor: prioriteren. De ene taak wel, de andere niet, want je kunt het onmogelijk allemaal (goed doen). Dat is de moraal van het verhaal.

Moraal van het verhaal

Je kunt bij een te hoge werkdruk bepaalde taken beter delegeren of deleten, dan dat je alles in de soep laat lopen. Daar heb je niet alleen jezelf, maar vaak ook je team en uiteindelijk de hele organisatie mee.

Een beter idee is dus om niet te wachten en het probleem aan te kaarten bij je baas, én daarbij gelijk met een oplossing-suggestie komen. Dit toont inzicht, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in plaats van koppigheid en uiteindelijk slecht afgeleverd werk.

Je baas hoort het namelijk graag wanneer iets jouw productiviteit in de weg zit. Want uiteindelijk wil hij gezonde werknemers die consequent goed werk afleveren. Liever dat dan een bosje vol burn outs en niemand om het werk dan überhaupt nog te kunnen doen.

Als je te maken hebt met een goede baas, wil dat zeggen.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door Tijdwinst.com (@tijdwinst)

Wuift je baas je weg? Wuif je baan gedag.

Ziet je baas niet in dat hoge werkdruk verminderen een goed idee is en krijg je tóch een verontwaardigde of negatieve reactie in dit gesprek (zonder argumenten die hout snijden), dan kan ik niets anders zeggen dan dat je met een slechte baas te maken hebt. Gebrek aan visie. Tekort aan inzicht. Falend leiderschap.

Een optie is in dat geval om de zaak bij je directe collega’s aan te kaarten, die er vervolgens rekening mee kunnen houden door je te ontlasten of op z’n minst begrip binnen het team te tonen wanneer je half werk aflevert.

Dit is echter slechts een kortetermijnoplossing. Je werk is gewoon niet leuk meer op deze manier, en daar zit uiteindelijk maar één ding op.

Morgenstern:

“Werkgever doet niets aan werkdruk? Als je baas ongevoelig is en blijft voor jouw hoge werkdruk, dan moet je dat maar als sein zien dat je op zoek moet naar een andere baan. Jezelf overwerken is niet duurzaam op de lange termijn.”

Meer weten over teveel werkdruk? Lees verder

Of laat ons helpen: maak kennis met de 1-daagse training Time Management

​​Onze 1-daagse Training Time Management is speciaal ontworpen om mensen te helpen die te maken hebben met een te hoge werkdruk. We begrijpen dat het beheren van tijd een uitdaging kan zijn in de huidige snelle en veeleisende werkomgeving. Daarom bieden we een praktische en effectieve training aan die gericht is op het optimaliseren van tijd en het verminderen van stress.

Tijdens de training zullen de deelnemers leren hoe ze hun tijd efficiënter kunnen indelen, prioriteiten kunnen stellen en effectieve planningstechnieken kunnen toepassen. We zullen verschillende strategieën en tools delen die helpen bij het organiseren van taken en het stellen van realistische doelen. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan het omgaan met onderbrekingen en afleidingen, zodat de deelnemers beter kunnen focussen op hun belangrijkste taken.

Onze ervaren trainers zullen praktische tips en technieken delen die direct in de dagelijkse werkpraktijk kunnen worden toegepast. De training is interactief en biedt ruimte voor discussie en het delen van ervaringen met andere deelnemers. We geloven dat leren van elkaar en het uitwisselen van best practices bijdraagt aan het succesvol implementeren van tijdmanagementvaardigheden.

Na het volgen van onze Training Time Management zullen de deelnemers in staat zijn om effectiever te werken, hun taken beter te plannen en prioriteren, en hun werkdruk te verminderen. Ze zullen meer controle hebben over hun tijd en in staat zijn om productiever te zijn zonder overweldigd te raken. Dit zal leiden tot een betere balans tussen werk en privéleven en een hoger gevoel van voldoening en welzijn.

Dus als jij of jouw team te maken heeft met een te hoge werkdruk en behoefte heeft aan praktische oplossingen, dan is onze 1-daagse Training Time Management de juiste keuze. Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons je helpen jouw tijd beter te beheren en je productiviteit te verhogen!

Mensen vroegen ook | Veelgestelde vragen over hoge werkdruk

 • Hoe leidt een te hoge werkdruk tot een burnout?

  Wanneer iemand voortdurend wordt blootgesteld aan een ongezonde werkomgeving waarin de eisen en verwachtingen te hoog zijn, kan dit leiden tot uitputting op zowel fysiek als mentaal niveau. Wanneer je namelijk voortdurend te veel werk hebt of te weinig tijd hebt om taken uit te voeren, ontstaat er een onevenwicht tussen de werklast en de beschikbare middelen. Dit kan leiden tot chronische stress, waarbij de je voortdurend onder druk staat om aan de eisen te voldoen.

  Als de te hoge werkdruk en de bijbehorende stress maar lang genoeg aanhouden, kan dit uiteindelijk leiden tot een burn-out. Een burn-out wordt gekenmerkt door extreme uitputting, gevoelens van hulpeloosheid en cynisme ten opzichte van het werk, en verminderde prestaties.

  Meer weten over burn-out? Lees deze artikelen eens:

 • Wat is een goede werkdruk?

  Een goede werkdruk wordt herken je door een evenwicht tussen de hoeveelheid werk die je moet verrichten en de beschikbare middelen en tijd om dit werk te voltooien. De werkeisen en verwachtingen zijn redelijk en in overeenstemming met jouw capaciteiten en vaardigheden.

  Enkele kenmerken van een goede werkdruk zijn:

  • Haalbare doelen: Werkdruk moet worden geassocieerd met realistische doelen en deadlines die redelijkerwijs kunnen worden bereikt. Het stellen van onrealistische of onhaalbare doelen kan leiden tot overbelasting en stress.
  • Voldoende middelen: Werknemers moeten over de nodige middelen, zoals tijd, personeel, apparatuur en informatie, beschikken om hun taken effectief uit te voeren. Een gebrek aan middelen kan de werkdruk onnodig verhogen.
  • Autonomie en controle: Het hebben van een zekere mate van autonomie en controle over het werk kan helpen om de werkdruk beter te beheersen. Het geeft werknemers de mogelijkheid om hun eigen werkmethoden en prioriteiten te bepalen, waardoor ze zich meer betrokken en gemotiveerd voelen.
  • Ondersteunende werkomgeving: Een ondersteunende werkomgeving, waarin communicatie, samenwerking en feedback worden gestimuleerd, kan bijdragen aan het verminderen van de werkdruk. Het hebben van een goed team en ondersteunende leidinggevenden kan een positieve invloed hebben op de ervaren werkdruk.
 • Te hoge werkdruk door te weinig mensen, wat nu?

  Als er sprake is van een te hoge werkdruk als gevolg van een tekort aan mensen op de werkvloer, dan is het belangrijk dat je dit eerlijk aankaart. Bespreek de situatie met het management of de leidinggevenden en maak hen bewust van de problemen die ontstaan door het tekort aan personeel. Leg uit hoe de hoge werkdruk van invloed is op de productiviteit, het welzijn van de medewerkers en de kwaliteit van het werk.

 • Hoe stress door werkdruk verlagen?

  Er zijn verschillende manieren om stress als gevolg van werkdruk te verminderen. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen:

  • Prioriteiten stellen: Breng structuur aan in je werk en bepaal de belangrijkste taken en deadlines. Richt je op de meest cruciale taken en laat minder belangrijke taken los of delegeer ze indien mogelijk.
  • Effectief plannen: Maak een planning en organiseer je werk op een manier die haalbaar is. Zorg voor realistische deadlines en verdeel je taken in behapbare stappen. Dit kan helpen om een gevoel van controle te krijgen en overweldiging te verminderen.
  • Time management: Beheer je tijd effectief door gebruik te maken van technieken zoals time blocking, waarbij je specifieke tijdsblokken reserveert voor bepaalde taken. Vermijd multitasking en focus je op één taak tegelijk.
  • Communiceer en stel grenzen: Wees assertief in het communiceren van je grenzen en capaciteiten. Bespreek met je leidinggevende of collega’s wanneer de werkdruk te hoog wordt en zoek naar mogelijke oplossingen, zoals het herverdelen van taken of het krijgen van extra ondersteuning.
  • Neem pauzesNeem regelmatig pauzes gedurende de dag om te ontspannen en te herstellen. Dit kan helpen om de spanning te verminderen en je energie weer op te laden. Maak gebruik van je lunchpauze om even weg te zijn van je werkplek en iets te doen waar je van geniet.
  • Zorg voor een gezonde levensstijl: Besteed aandacht aan je fysieke en mentale gezondheid. Zorg voor voldoende slaap, eet gezond, en maak tijd vrij voor lichaamsbeweging en ontspanning. Dit kan je veerkracht vergroten en stress beter het hoofd bieden.
  • Ontwikkel stressmanagementvaardigheden: Leer technieken voor stressmanagement, zoals ademhalingsoefeningen, meditatie, mindfulness of yoga. Deze technieken kunnen helpen om te ontspannen, je gedachten tot rust te brengen en stress te verminderen.
  • Praat met collega’s, vrienden of familie over je stress en werkdruk: Het delen van je gevoelens en ervaringen kan verlichting bieden en je in staat stellen om ondersteuning en begrip te ontvangen.

  Het is belangrijk om te onthouden dat het beheersen van werkdruk en stress een proces is dat tijd en inspanning vergt. Experimenteer met verschillende strategieën en ontdek wat het beste voor jou werkt. Als de stress aanhoudt of ernstige gevolgen heeft voor je welzijn, overweeg dan professionele hulp te zoeken bij een counselor of therapeut.

hoge werkdruk

Dagelijks handige inzichten? Volg ons op social media!

Volg ons onder andere op Instagram of Pinterest. Daar krijg je niet alleen handvatten op het gebied van timemanagement, je ontvangt ook de slimme tips waarmee je jouw communicatie skills een boost geeft. De laatste artikelen netjes en overzichtelijk in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Leer je liever lezend, lees dan ons boek Elke Dag om 15.00 Uur Klaar. Maak kennis met de beste inzichten uit onze trainingen en leer slimmer werken in plaats van harder.

Wie zijn wij? | Cursus Time Management

Tijdwinst.com is een trainingsbureau dat zich specialiseert in slimmer (samen)werken. We bieden door het hele land diverse (online) trainingen aan, variërend van timemanagement, assertiviteit, gesprekstechnieken tot aan snellezen. Nieuwsgierig? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website of blogs, en schrijf je in voor één van onze (digitale) trainingen.

 1. 1-daagse training Time Management | Blog
 2. 1-daagse training Assertiviteit | Blog
 3. 1-daagse training Gesprekstechnieken | Blog
 4. 1-daagse training Feedback Geven | Blog
 5. 1-daagse training Snellezen, Mindmapping en Geheugentechnieken | Blog
 6. 1-daagse training Effectief Thuiswerken voor Teams | Blog