Samenwerken met collega’s doen we bijna allemaal. Met als uitzondering die ene schrijvende kluizenaar in een hutje op de hei. Buiten dat heb je op het werk altijd te maken met collega’s. Of je het met elkaar kunt vinden of niet, ze blijven je collega’s. Hoe zorg je er nu voor dat je samenwerking goed gaat, en wat is er belangrijk? Je leest het in onze ultieme samenwerkingsgids, inclusief 45 tips.

Wat komt aan bod?

Wat is samenwerken?

Onze definitie van samenwerken houdt in:

Je zet je samen met een groep in om een gezamenlijk doel te bereiken. Iedereen levert in overleg met de anderen een bijdrage waarbij je verder komt dan dat je alleen aan de slag gaat.

Het woord zegt het ook al, samen werken. Samenwerk, werk waar je dus gezamenlijk aan werkt.

groep mannen die samenwerkenWat houdt goed samenwerken in?

Iedereen zet zich in om het gezamelijke doel te bereiken waarbij iedereen zijn eigen rol vervult en waarbij je ook je eigen rol hierin oppakt. Dat is de betekenis van goed samenwerken.

Volgens Amerikaans organisatieadviseur en schrijver Patrick Lencioni, gespecialiseerd in leiderschap en team management, hebben goede teampresentaties en betere communicatie 5 onderdelen nodig om tot bloei te komen:

 1. Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Iedereen zet zich in om de gewenste resultaten bij zijn taken en andere dingen die nodig zijn te behalen. Efficiënt werken is belangrijk, maar een planning bijhouden en deadlines behalen zijn net zo belangrijk. Het is daarbij essentieel dat je proactief aan de bel trekt als dingen spaak lopen en je je eigen fouten erkend.
 2. Aandacht hebben voor de teamresultaten. Aandacht voor het gezamelijke resultaat is cruciaal. Samen wordt er gekeken naar hoe jullie ervoor staan, en waar nodig wordt bijgestuurd. Als er iets niet lekker loopt, zijn jullie ook niet bang om elkaar aan te spreken.
 3. Betrokken zijn. Dit is cruciaal. Medewerkersbetrokkenheid is onmisbaar in een team en op de werkvloer. Het is van belang dat iedereen gedreven is, zich betrokken voelt en geïnteresseerd is in wat de ander doet om zo samen voor het beste resultaat te gaan. 
 4. Conflicten niet vermijden. Openheid en niks opkroppen. Door het aangaan van constructieve conflicten waarbij problemen worden aangekaart. Communiceer over jullie verschillende inzichten en kom samen tot een oplossing.
 5. Vertrouwen hebben in elkaar. Het beste is bewaard tot het einde. Vertrouwen hebben in elkaar is cruciaal. Je moet elkaar erop kunnen vetrouwen dat ze het beste met jou voor hebben en dat ze open kaart spelen. Vertrouw erop dat iedereen zich volledig inzet.

Al deze pijlers zijn nauw met elkaar verbonden. Zonder vertrouwen ga je ook niet een constructief conflict met elkaar aan. Daarbij is persoonlijke verantwoordelijkheid nemen een belangrijk aspect van betrokkenheid tonen. Ben je meer betrokken? Dan neem je ook meer persoonlijke verantwoording van het project. Zorg dat deze tot bloei komen en jullie team wordt “het samenwerken voorbeeld” voor de rest van het bedrijf.

Waarom is samenwerken belangrijk?

Ja, waarom is samenwerking belangrijk?Je bent bijvoorbeeld afhankelijk van je collega voor een goede input van het concurrentie-rapport dat jij schrijft. Diegene is weer afhankelijk dat jij het jaarverslag van een gewenste kwaliteit aflevert. Pas als je elkaar op weg helpt, open communiceert en elkaar aanvult kun je het gezamelijke doel behalen. Het belang van samenwerken heeft dus te maken met wederzijdse afhankelijkheid.

Samengevat: wat is een goede samenwerking?

Heel kort achter elkaar wat van belang is bij een effectieve samenwerking:

 • jullie vertrouwen elkaar
 • jullie kaarten op een constructieve manier aan wat de problemen zijn en welke dingen niet goed verlopen.
 • elk teamlid houdt overzicht op het teamresultaat en wat er van iedereen nodig is om dat te bereiken.
 • iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in het project en het grotere geheel
 • iedereen toont betrokkenheid bij het project en bij je teamleden.

Wat is belangrijk bij samenwerken?

Er zijn een aantal skills van belang bij een goede samenwerking:

 1. Let op je focus. Zorg ervoor dat jij je werk op tijd gedaan krijgt en je niet van je prioriteiten laat afhouden. (=concentratie)
 2. Zorg voor een duidelijke planning zodat je efficient kunt werken en je deadlines haalt (=timemanagement)
 3. Kom voor jezelf op en wees duidelijk, maar respectvol, in wat je vindt en nodig hebt. (=assertiviteit)
 4. Sta ervoor open om feedback te ontvangen en om op constructieve wijze zelf feedback te geven aan je collega’s (=feedbackgeletterdheid)
 5. Wees niet bang om open, proactief en empathisch te communiceren (=gesprekstechnieken)
 6. Zeker bij thuiswerken, onderhoudt een goede relatie en communicatie met je collega’s. (=thuiswerkskills)

Op deze 6 gebieden hebben we een aantal concrete tips om je competentie “samenwerken” tot een nieuw niveau te brengen.

De ultieme lijst van 45 tips voor een fijne en effectieve samenwerking

We gaan niet voor die simpele “5 tips voor een goede samenwerking” om dit artikel te eindigen, maar we sluiten het goed af. We slaan de dingen die er dik bovenop liggen zoals emails niet vergeten te beantwoorden, of dat je altijd met elkaar in gesprek moet blijven, fijn over. 

Het is geen kwestie van 5 simpele tips opvolgen, maar bij echt goed samenwerken zijn er enorm veel punten waar je moet letten. Op basis van 20 jaar samenwerk- en trainerservaring zijn dit onze 45 toptips om beter samen te werken. Wil je dus de samenwerking verbeteren, volg dan deze tips en word een ware held in de competentie samenwerken.

groep mensen die samen aan een project werken

De goede samenwerking tips voor gesprekstechnieken

 1. Proactieve communicatie. Wees niet bang om het initiatief te nemen om te delen waaraan je werkt. Wacht er niet op tot die collega naar je toekomt, maar geef zelf aan wanneer ze het kunnen verwachten
 2. Directe feedback. Gaat er iets niet goed? Heeft een van je collega’s zijn input niet op tijd ingeleverd? Trek dan meteen aan de bel. Door dit op een constructieve manier te uiten kun je het probleem sneller oplossen en irritaties wegnemen.
 3. Neem de regie. Merk je dat een gesprek afdwaalt of dat er teveel tijd in gaat zitten? Neem dan de leiding en stuur het gesprek bij, geef aan dat de tijd beperkt is en dat jullie naar een afronding moeten werken.
 4. Neem de tijd voor belangrijke gesprekken. Reserveer ruim de tijd voor een belangrijk gesprek. Plan al een extra kwartier in voor de grote kans dat het uitloopt, zo heb je altijd tijd genoeg.
 5. Begrip tonen. Zit je collega ergens mee? Toon dan begrip voor zijn gevoelens maar let erop dat je niet te veel meeleeft met zijn situatie. Het is vaak al genoeg om te luisteren, de ander te laten uitspreken en te laten weten dat je het begrijpt en klaar staat voor hem.
 6. Bondige communicatie. Kort maar krachtig. Vermijd lange inleidingen of onnodige voorbeelden. Bondige formuleringen en een goede voorbereiding kunnen irritatie door lange vergaderingen of eindeloze gesprekken voorkomen.
 7. Non-verbale communicatie. Let op wat je non-verbaal uitstraalt. Zorg ervoor dat je lichaamstaal overeenkomt met de essentie van wat je wil overbrengen. Zo kun je bijvoorbeeld een open houding aannemen als je wil laten zien dat je meeleeft met de ander.
 8. Actief luisteren. Luisteren is belangrijker dan praten, en ja we bedoelen hiermee echt luisteren naar wat de ander zegt. Wees er actief met je gedachten bij en laat de ander uitpraten zonder hem te onderbreken met je eigen verhalen en ervaringen. Houd je aandacht erbij en moedig de ander aan om verder te praten.
 9. LSD. Klinkt trippy, maar we bedoelen niet de drug! Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Een effectieve techniek om te laten zien dat je aandacht hebt voor wat de ander zegt. Luister eerst wat diegene zegt, vat het daarna samen en stel vervolgens een vervolgvraag om de ander verder te laten vertellen.

Samenwerking tips voor timemanagement

Een goede dosis timemanagement is nodig bij het behalen van het beoogde resultaat in de vooraf besloten tijd. Start met plannen dus! Hier zijn een aantal tips waarmee je jouw planning ijzersterk maakt om zo effectiever samen te werken:

10. Taken concreet maken. Maak je taken specifiek. Schrijf niet “aan personeelsblad werken” maar verbeter dit met “Maak een eerste opzet voor het personeelsblad”. Als je taken nog niet helemaal duidelijk zijn, overleg dan eerst met je collega’s voordat die op je takenlijstje gaat.

11. Prioriteer met de Eisenhower Matrix. Door middel van de Eisenhower Matrix houden jij en je collega’s bij wat jullie hoogste prioriteiten zijn en werken jullie daar naar toe.

12. Digitaal samenwerken. Gebruik digitale samenwerkingstools zoals Asana of trello om projecten te beheren, taken toe te wijzen en om te kunnen zien waaraan je teamgenoten bezig zijn.

13. Geef aan als het niet haalbaar is. Als je merkt dat je te ambitieus met je planning was wees er dan op tijd bij en communiceer tijdig over een mogelijke oplossing.

14. Onverwachte zaken zijn te verwachten. Houd er rekening mee dat er iedere dag onverwachte dingen op je werk voorbij komen. Er is altijd kans dat  iemand je lastig valt of je loopt bij een andere werkzaamheid wat uit. Hou iedere dag een half uur van je dag vrij om deze zaken op te kunnen vangen.

15. Beperk je perfectionisme. Verspil niet te veel tijd aan het perfectioneren van werk dat al voldoende is. Stel een tijdslimiet voor jezelf om deze perfectionistische neigingen  binnen de perken te houden.

16. OHIO je emails. Maak gebruik van de OHIO methode om je inbox nieuw leven in te blazen. Zo vergeet je nooit meer mails te beanwoorden en ben je minder tijd kwijt aan je volle inbox.

17. Slim Time management systeem. Zorg voor een arsenaal aan timemanagement tools. Maak gebruik van een takenlijst en een agenda. Noteer in je agenda alle dingen die op vaste momenten moeten gebeuren en die langer dan 30 minuten duren. Op je takenlijst komen de taken van minder dan 30 minuten die je die dag wil voltooien.

Meer leren over slim timemanagement?

Wil je nog meer leren over je tijd slim benutten? Lees Björns boek ‘Elke Dag om 15.00 Uur Klaar’ voor een handig time management systeem waarmee ook jij voortaan twee uur tijd op een dag wint. Of volg Björn en Tijdwinst op Instagram en krijg dagelijks praktische tips waarmee je meer gedaan krijgt in minder tijd. Allemaal door slimmer te werken in plaats van harder.

man en vrouw die lachend samenwerken

Assertief samenwerken tips

Assertiviteit en samenwerken gaan hand in hand. Zodra jij en je team duidelijk zijn in wat jullie willen en vinden, met oog voor jezelf én voor de ander, worden jullie een waar dreamteam.

Reageer je passief agressief (“Oké, als het jou niet lukt, dan doe ik het alweer!”) dan schaadt dat de relatie met je collega’s. Subassertief communiceren werkt in groepsverband ook niet. Als jij jezelf constant wegcijfert door niks te zeggen over dingen die je storen (“Nee joh, ik doe dat wel voor je, geen probleem!” terwijl je eigen planning hierdoor mis loopt) werkt niet.

Zodra je assertief gaat communiceren sta je zelfverzekerd in het team en hou je de relaties met je collega’s goed. Ze weten wat ze aan je hebben en kunnen erop vertrouwen dat je meent wat je zegt.

Hier een aantal tips om assertief te reageren en om daarmee goed samen te werken:

18. Vermijd twijfeltaal: Niet proberen, maar er helemaal mee stoppen. Onzekere taal zoals “misschien” “een beetje” “eigenlijk” maken je boodschap niet duidelijker. Wees krachtig in je woordgebruik. Op deze manier is het voor de andere duidelijk hoe belangrijk het voor jou is.

19. Communiceer duidelijk. Draai er niet omheen, maar wees helder in wat je denkt en wil bereiken.

20. Neem de leiding in het gesprek. Merk je dat de andere de verkeerde kant op gaat of het gesprek overneemt? Neem dan de regie terug en breng de groep op het juiste pad.

21. Deel je mening. Zelfs als deze afwijkt van de andere is het belangrijk dat jij je mening deelt. Zelfs als het spannend is, doe het op een assertieve manier. Je mening voor je houden kan er voor zorgen dat je meer irritatie voelt, dit kan de samenwerking in de weg gaan zitten.

22. Ontwikkel je charisma. Leer jezelf charisma aan door deze 9 tips! (En ja, iedereen heeft het in zich.)

23. Communiceer krachtig. Door middel van deze deze praktische communicatietips.

Samenwerken tips voor feedback geven

Bij samenwerken hoort feedback geven. Dit kan op een positieve manier, zoals een collega die eerder dan verwacht zijn deel oplevert. Maar soms is het ook nodig dat je de negatieve dingen benoemt zodat de ander daar wat mee kan doen. Hieronder zijn een aantal tips om goede feedback te geven en om zo de samenwerking te verbeteren:

24. Maak gebruik van een feedbackmodel. Er zijn verschillende methodes, zoals de 4 G’s en de ik-ik-jij-methode, die nuttig zijn om feedback op een constructieve manier te geven. Kijk hoe ze jou kunnen helpen en verdiep je in deze methodes.

25. Geef feedback op een persoonlijke manier. Ook al gaat het over een compliment, over een goede e-mail of bij een belangrijk gesprek. Geef je feedback altijd face to face of via videogesprek als dat mogelijk is. Via deze manier kan de ander jouw gezichtsuitdrukkingen zien en worden nuances beter overgebracht dan wanneer je de feedback per mail verstuurt. Bovendien kan op deze manier de andere persoon ook nog vragen stellen en kun je dingen beter uitleggen.

26. Houd het constructief. De essentie van feedback geven is de ander met je opmerkingen zichzelf te laten verbeteren. In plaats van te zeggen “Je bent echt waardeloos in presenteren.” kun je beter zeggen: “Het viel me op dat je met je handen in je zak stond tijdens je presentatie. Om krachtiger over te komen kun je je handen langs je lichaam afhouden tijdens het presenteren”. Op deze manier geef je de andere handvaten om ook iets concreets met je feedback te kunnen doen.

27. Geef feedback vanuit jezelf. Zorg ervoor dat je de feedback als een observatie overbrengt in plaats van een beschuldiging. Maak gebruik van zinnen zoals: “Het valt mij op dat je…” dit komt een stuk beter over dan “Je bent ook altijd…”.

28. Hou de balans tussen positieve en negatieve feedback. Geef niet alleen aan wat beter kan, maar zorg ervoor dat je ook aangeeft wat de ander goed doet. Zo wordt geen van jullie de boze “boeman”. Bovendien laat je ook zien wat de ander goed doet.

29. Laat de ander reageren. Zorg ervoor dat je feedback als een dialoog gaat zien. Samen gaan jullie in gesprek om tot een oplossing te komen. Vergeet dus niet aan de ander te vragen: “Hoe zie jij dit?”. Beantwoord mogelijke vragen en kom samen tot een oplossing.

30. Las een pauze indien die nodig is. Raakt je feedback de ander erg of praten jullie langs elkaar af? Stel dan voor om op een later tijdstip hierover verder te praten. Pak eerst even een moment rust om alle emoties te laten bedaren. 

31. Vraag om je eigen feedback. Zorg ervoor dat je proactief achter je feedback aan gaat. Zo maak je het ook voor je collega’s makkelijker om feedback te geven en geef je jezelf de kans om te leren over hun feedback over jou. Een goed moment hiervoor is na afloop van een project. Vraag je collega’s naar een voorbeeld over wat goed ging en wat beter kon in jullie samenwerking, of gebruik een van de andere feedback-vragen voorbeelden om waardevolle feedback te ontvangen.

32. Bedank de ander. Ook al ben je het er niet mee eens. Feedback is een cadeau, ontvang het daarom ook positief. Zodra je niet precies begrijpt wat de ander bedoelt, vraag dan door tot je het wel weet. Probeer je ook niet aangevallen te voelen, dit weerhoudt je ervan om iets met de feedback van de ander te doen.

groep mensen die elkar de hand schudden

Thuiswerk samenwerken tips

Vroeger in een ver verleden, was het gebruikelijk om 5 dagen van 9 tot 5 op kantoor rond te hangen. Tegenwoordig is dat wel anders. We werken steeds vaker (deels) vanuit huis. Dit heeft er ook voor gezorgd dat we veel digitaal samenwerken. Via Teams of Zoom spreken we elkaar, we werken op hetzelfde moment aan hetzelfde document in de cloud en zijn via meerdere chats bereikbaar. Enorm handig!

Hoe zorg je ervoor dat je online goed samenwerkt?

33. Ook als je vanuit thuis werkt, toon je betrokkenheid. Als je regelmatig vanuit thuis werkt is het van belang dat je alsnog regelmatig een gesprek voert met je collega’s en op de hoogte blijft wat bij hun speelt. Plan bijvoorbeeld eens een digitale lunch in waarbij jullie even kunnen bijkletsen. Vraag hoe het met de zieke moeder of de pasgeboren baby van je andere collega gaat. Of check hoe een van je collega’s er met een bepaald project voor staat. Gewoon, om het contact vers te houden. Onmisbaar bij een goede samenwerking.

34. Check of alle apparatuur werkt. Zo hebben wij een checklist thuiswerken voor dingen die handig zijn om te hebben, spiek daar zeker een keer op. Een goede microfoon en webcam zijn hier onmisbaar bij. Hoe vervelend is het dat je in een afspraak met een collega hebt en het eerste kwartier verloren gaat aan technische problemen fixen. Verbeter je samenwerking door minimaal scherp beeld, een goed werkende microfoon en een stabiele internetverbinding te hebben.

35. Gebruik je mail niet voor alles. Het is enorm verleidielijk zodra je thuis werkt om voor iedere vraag een mail te sturen. Onze tip: Niet doen. Check bij iedere vraag die je hebt of er een toepasselijk communicatiemiddel bij past, en gebruik die dan ook. Soms is het makkelijker om een afspraak in te plannen of om elkaar even te bellen. Dat gaat een stuk sneller dan een lange e-mail te tikken bij een lastige kwestie of briefing.

36. Zorg dat je bereikbaar voor je collega’s bent. Dat betekend dus niet dat je bij thuiswerken met een goed boek in je zwembad gaat liggen en je telefoon op stil zet. Zorg ervoor dat je thuis ook echt aan het werk bent en dat je goed bereikbaar bent. Ben je een gedeelte van de dag niet bereikbaar? Geef dat dan ook aan.

37. Zorg bij belangrijke meetings ervoor dat je op kantoor bent. Thuiswerk is enorm handig op dagen waarop veel focus werk gedaan moet worden. Zorg er voor dat je bij een belangrijke meeting, brainstormsessie of vergadering op kantoor bent. Ga niet een thuiswerkdag inplannen dat je belangrijke gesprekken hebt, of als het hele team op kantoor is. Behoud het live contact met je collega’s.

38. Geef het door als je thuiswerkt. Ben je een dag niet aanwezig op kantoor? Geef dit dan van te voren aan bij je collega’s. Of spreek vaste dagen af waarop je op kantoor werkt. Dan weten je collega’s welke dagen je vanuit thuis werkt en welke op kantoor.

Concentratie, tips voor een goede samenwerking

Concentratie, het levensbloed van de kenniswerker. Maar hoe kun je nu geconcentreerd werken als je constant afgeleid wordt door vragen, pop-ups, berichtjes of andere prikkels. Hierbij een aantal tips om hier mee om te gaan:

39. Zonder je af als je wil focus nodig hebt. Als je je op kantoor wil concentreren zonder gestoord te worden is jezelf afzonderen in een aparte ruimte, ver weg van de kantoor drukte, een goede oplossing. Hierdoor komen je collega’s ook een stuk minder in verleiding om jou tussendoor te storen.

40. Niet gestoord worden? Geef het aan. Wanneer je niet gestoord wil worden is het belangrijk dat je dit ook bij je collega’s aangeeft. Zowel bij thuiswerken als op kantoor. Plan bijvoorbeeld focus blokken in je agenda in en communiceer met je collega’s dat  je bijvoorbeeld tussen 12.00 uur en 15.00 uur niet bereikbaar bent.

41. Maak afspraken voor spoedgevallen. Spreek met je collega’s af hoe jullie spoedgevallen behandelen. Dit kan doormiddel van te bellen of te sms’en. Belangrijk is ook dat jullie afspraken maken over wat spoedgevallen inhouden. Zo weet je dat als je wordt gebeld, het ook echt een noodgeval is.

42. Werk thuis als je wil focussen. Heb je een zware taak voor de boeg die veel van je aandacht vereist? Plan dan een thuiswerkdag in. Hierdoor vermijd je afleiding van collega’s aan je bureau en heb je geen last van rumoer in de kantoortuin. 

43. Maak gebruik van een 1-op-1 lijst. Deze staat ook bekend als de “wachten op”-lijst. Het idee hiervan is dat je al je vragen die je voor een specifiek persoon hebt, opschrijft. Zo zorg je ervoor dat je de ander niet uit zijn concentratie haalt door 10 verschillende keren aan zijn bureau te staan, maar al je vragen in één keer stelt. Efficiënter voor jou, én voor de ander!

44. Je hoeft niet altijd beriekbaar te zijn. Hoe dat bijdraagt aan de samenwerking? Focus is onmisbaar om je werk af te krijgen. En dat is alleen mogelijk als je niet iedere vijf minuten gestoord wordt. Niet iedere seconde je mail checken of eens een keer een telefoontje missen is belangrijk om jouw bijdrage aan het eindresultaat te kunnen leveren. 

45. Zet je notificaties uit. Hoe vervelend zijn al die geluiden, trillingen en meldingen wel niet. Ze halen jou (en ook de collega’s om je heen) uit de focus. Zo krijgt iedereen zijn werk af.

Volg deze tips en zie hoe jullie team in het echte “samenwerken team” veranderd!

2 mensen die elkaar de hand schudden

Mensen vroegen ook | Veel gestelde vragen over goed samenwerken

 • Hoe moet je samenwerken?

  Om goed samenwerken te bevorderen vraagt het van iedereen dat het zich inzet voor het gezamelijke resultaat. Ook belangrijk is dat iedereen betrokken is bij het proces naar het resultaat en bekend is met zijn eigen verantwoordelijkheden. Je doet je best om deadlines te halen, gaat proactief op zoek naar oplossingen en je op tijd laat weten als iets toch niet gaat lukken. Open communicatie is onmisbaar. Deel complimenten uit bij zaken die goed gaan, en deel constructieve feedback uit bij dingen die minder goed verliepen.

 • Waarom samenwerken?

  Zonder samenwerking kom je niet zo ver als je samen komt. Een team weet samen meer dan teamleden apart. Iedereen brengt zijn eigen ervaring, kennis en visie in. Samen kunnen jullie deze dingen bundelen om sneller je resultaat te behalen en om meer te bereiken.

 • Wat zijn de kenmerken van samenwerken?

  Wederzijds respect, goede afspraken maken en nakomen, een goede taakverdeling, een heldere planning opstellen, een goede vertrouwensband en constructieve en open communicatie. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van samenwerken. Daarnaast zijn er nog meer tips om soepel samen te werken met anderen, deze lees je in het artikel.

 • Wat is interprofessioneel samenwerken?

  Interprofessioneel samenwerken houdt in dat mensen met verschillende achtergronden en rollen samenwerken in één team. Zo kan een marketingteam uit een tekstschrijver, contentmarketeer, e-mailmarketeer en een social-media-specialist bestaan. Samen werkt dit team naar een bepaald resultaat toe, zoals bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen op de website krijgen. Het idee hierachter is dat de verschillende rollen van elkaar leren en elkaar aanvullen. Zo is de social-media-specialist geschikt om ervoor te zorgen dat de juiste foto, met hashtags op een strategisch moment gepost word. De tekstschrijver houdt zich bezig met het ontwikkelen van de tekst. Zo wordt er een beter resultaat neergezet dan dat iedereen individueel werkt.

 • Waar moet een goede samenwerking aan voldoen?

  Om een effectieve samenwerking te bevorderen, zijn er een aantal essentiële aspecten van groot belang: het onderlinge vertrouwen tussen teamleden, open communicatie (zelfs in tijden van conflict), betrokkenheid, het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid, en het gezamenlijk nastreven van het teamresultaat.

 • Wat wordt er verstaan onder samenwerken?

  Samenwerken houdt in dat je binnen een werkomgeving gezamenlijk streeft naar een gedeeld doel. Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen rol of expertise bij aan dit gezamenlijke doel.

 • Wat heb je nodig om goed samen te werken?

  Om goed samen te werken zijn verschillende elementen essentieel. Enkele van deze belangrijke aspecten zijn:

   

  • Wederzijds Vertrouwen: Een basis van vertrouwen tussen teamleden is cruciaal. Het stelt mensen in staat om open te communiceren en op elkaar te kunnen bouwen.
  • Open Communicatie: Een cultuur van transparante en effectieve communicatie bevordert begrip en voorkomt misverstanden. Het is belangrijk om ook conflicten openlijk te bespreken.
  • Betrokkenheid: Teamleden die betrokken zijn bij het gezamenlijke doel tonen meer inzet en dragen bij aan een positieve teamdynamiek.
  • Persoonlijke Verantwoordelijkheid: Elk teamlid moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar taken en bijdragen aan het succes van het team. Dit draagt bij aan een gevoel van eigenaarschap.
  • Focus op Teamresultaat: Het is belangrijk om het overkoepelende teamdoel in het oog te houden. Dit voorkomt dat individuele belangen de samenwerking verstoren.

  Door je op deze aspecten te focussen en deze verder te verbeteren wordt samenwerken alleen maar makkelijker en levert het steeds meer op.

 • Hoe noem je iemand die goed kan samenwerken?

  Zo’n persoon word vaak omschreven als een “teamspeler”, Dit verwijst naar een persoon die zijn verantwoordelijkheden nakomt, bijdraagt aan een goede groepsdynamiek, bereid is om samen te werken en iemand die effectief kan communiceren. Andere termen de gebruikt worden zijn “samenwerker” of “collaborator”

 • Welk gedrag hoort bij samenwerken?

  Effectief samenwerken omvat verschillende gedragskenmerken die bijdragen aan een positieve en productieve teamomgeving. Enkele belangrijke gedragingen die horen bij samenwerken zijn:

  • Communicatie: Open en duidelijke communicatie is cruciaal. Teamleden moeten bereid zijn om te luisteren, feedback te geven en informatie te delen.
  • Flexibiliteit: Het vermogen om aan te passen aan veranderende omstandigheden en ideeën van anderen te omarmen, draagt bij aan een soepele samenwerking.
  • Verantwoordelijkheid: Elke teamspeler neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar toegewezen taken en verplichtingen, wat de betrouwbaarheid bevordert.
  • Ondersteunend gedrag: Teamleden helpen en ondersteunen elkaar. Het tonen van begrip en empathie draagt bij aan een positieve teamdynamiek.
  • Constructief omgaan met conflicten: Conflicten zijn onvermijdelijk, maar een effectieve samenwerker kan ze constructief benaderen, openlijk bespreken en zoeken naar oplossingen.
  • Betrokkenheid: Actieve betrokkenheid bij teamactiviteiten en het gezamenlijke doel zorgt voor een gevoel van gemeenschap en motivatie.
  • Waardering voor diversiteit: Het erkennen en waarderen van verschillende perspectieven en achtergronden bevordert een inclusieve samenwerkingsomgeving.
  • Doelgerichtheid: Een focus op het behalen van gezamenlijke doelen en resultaten staat centraal bij samenwerken.

  Het combineren van deze soorten gedrag draagt bij aan een harmonieuze en effectieve samenwerking in een team.